Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2015

jestdobrzejest
2347 7869 500
Reposted fromladies-warriors ladies-warriors
jestdobrzejest
Wciąż o Tobie myślę, gdy nocą śpię przy ścianie.
— Koniec Świata - Jak mnie tu znalazłeś
Reposted fromnivea nivea viapersona-non-grata persona-non-grata
jestdobrzejest
2108 98be

April 12 2015

4345 b64e
Reposted frombun bun viapersona-non-grata persona-non-grata
jestdobrzejest
8246 b8ff
Reposted frompekosia pekosia vianoisetales noisetales
jestdobrzejest
5164 49f4 500
Reposted fromSickFantasy SickFantasy viamefir mefir
5984 4276 500
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viamefir mefir
jestdobrzejest
3606 fb13 500
!
Reposted fromAliceInKillingLand AliceInKillingLand viamefir mefir
jestdobrzejest
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viamefir mefir
jestdobrzejest
dlaczego dziwisz się, że widzę to o czym ty czytałeś tylko w książkach?
— c:
Reposted fromaviee aviee viamefir mefir
jestdobrzejest
jestdobrzejest
3367 9872 500
czas najwyższy! 
Reposted fromamazing96 amazing96 viaeternaljourney eternaljourney

April 11 2015

jestdobrzejest
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaeternaljourney eternaljourney
jestdobrzejest
Nie oczekuj spektakularnych zmian, nie rezygnuj gdy okazuje się, że musisz walczyć dłużej niż planowałeś.  Po prostu spróbuj postępować tak, by wieczorem przed snem nie mieć poczucia winy i żalu.
Reposted frometernaljourney eternaljourney
jestdobrzejest
3057 a74e 500
Osiecka !
jestdobrzejest
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viacytaty cytaty
jestdobrzejest
Nie chcę już więcej czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromimyours imyours viaeternaljourney eternaljourney
jestdobrzejest
jestdobrzejest

często myślę o tobie
często piszę do ciebie
głupie listy — w nich miłość i uśmiech

potem w piecu je chowam
płomień skacze po słowach

— poświatowska
jestdobrzejest
2836 17ad 500
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl