Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2015

jestdobrzejest
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viaeternaljourney eternaljourney
jestdobrzejest
9226 8f0e 500
Reposted fromjaworkowa jaworkowa viaeternaljourney eternaljourney

April 09 2015

3522 9948
6929 4c88

cinestalgia:

Fight Club. 

Reposted fromLittleJack LittleJack viailovemovies ilovemovies

March 07 2015

jestdobrzejest
2496 a4a2 500
Reposted fromdzony dzony viaRudeGirl RudeGirl
jestdobrzejest
wiesz?
mógłbym umierać
dla ciebie
w nieskończoność
albo i dłużej
gdyby się dało
i w ogień skakać
jak do wody
zatapiać się
we łzach
za każdym razem
gdy nie byłoby
cię obok
mógłbym
serwować ci miłość
na każde śniadanie
wiesz?
pewnie wiesz
ale ja nie wiem
czy to wszystko
ma jakikolwiek
sens
— Mateusz Szulc
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viacytaty cytaty

January 24 2015

jestdobrzejest
2287 c83e
Reposted frombookart bookart
jestdobrzejest
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabookart bookart
jestdobrzejest
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabookart bookart
jestdobrzejest
7389 5a03 500
jestdobrzejest
by Leen
jestdobrzejest
by Leen
jestdobrzejest
9630 11a2 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viarooms rooms
jestdobrzejest
3114 44f1
Reposted frommisza misza viamentispenetralia mentispenetralia
jestdobrzejest
jestdobrzejest
7642 309c
jestdobrzejest
jestdobrzejest
jestdobrzejest
فرح | via tumblr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl